Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo som förlorat sitt enda barn. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo och håller för tillfället på att bygga ett seniorhem till. Vi på Winbergs utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande. Välkommen till oss!

Denna vår inledde vi samarbete med grafiska linjens studerande vid Lahden ammattikorkeakoulu. Vårt mål var att tillsammans med dem planera en ny logga för stiftelsen. Ansvarig lärare Julia Ojapelto ledde projektet. Vår nya logga lanseras i höst.

http://www.lamk.fi

Lahtis

Vi är stolta sponsorer av Queen Silvia Award och årets finländska pristagare Katri Sajama kommer att besöka vårt seniorhem Tunaberg och vårt vårdhem Tunaro denna vår.

Styrelsemedlem Thea Kusénius och enhetsansvariga Pia Hannuksela deltog i prisceremonierna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet i april.

Klicka här för att läsa mera.

Pia Hannuksela, Katri Sajama, Thea Kusénius

Hösten 2017 inledde vi samarbete med Swedish Care International, som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldreomsorg och vård av minnessjuka på den globala arenan. Den demografiska utvecklingen med en snabbt åldrande befolkning och ökningen av minnessjukdom är en stor utmaning för framtiden som kräver ett samhällsövergripande engagemang.

Läs intervjun med årets finländska pristagare av Queen Silvia Nursing Award Katri Sajama: Klicka här

CGI_3

Årets pristagare Katri Sajama tillsammans med Sveriges ambassadör.

Blomarrangemang på Tunaberg