Vi har denna vår inlett samarbete med grafiska linjens studerande vid Lahden ammattikorkeakoulu. Vårt mål är att tillsammans med dem planera en ny logga för stiftelsen. Ansvarig lärare Julia Ojapelto leder projektet.

http://www.lamk.fi

Lahtis

Vi är stolta sponsorer av Queen Silvia Award och årets finländska pristagare Katri Sajama kommer att besöka vårt seniorhem Tunaberg och vårt vårdhem Tunaro denna vår.

Styrelsemedlem Thea Kusénius och enhetsansvariga Pia Hannuksela deltog i prisceremonierna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet i april.

Klicka här för att läsa mera.

Pia Hannuksela, Katri Sajama, Thea Kusénius

Hösten 2017 inledde vi samarbete med Swedish Care International, som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldreomsorg och vård av minnessjuka på den globala arenan. Den demografiska utvecklingen med en snabbt åldrande befolkning och ökningen av minnessjukdom är en stor utmaning för framtiden som kräver ett samhällsövergripande engagemang.

Läs intervjun med årets finländska pristagare av Queen Silvia Nursing Award Katri Sajama: Klicka här

CGI_3

Årets pristagare Katri Sajama tillsammans med Sveriges ambassadör.

Blomarrangemang på Tunaberg