Julbasar på Tunaberg

Julbasar

Queen Silvia Nursing Award

Från vänster Sofie Klawér-Kallio, Siv Välimäki, Katri Sajama, Pia Hannuksela, Thea Kusénius, Annika v. Schantz
CGI_3

Den 6 mars höll Swedish Care International en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors, där årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award, Katri Sajama, premierades.

Verksamhetsledare Annika von Schantz och fd. verksamhetsledare Thea Kusénius deltog i ceremonin tillsammans med ledningsgruppen för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Hugo och Maria Winbergs stiftelse inledde hösten 2017 samarbete med Swedish Care International, som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldreomsorg och vård av minnessjuka på den globala arenan.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Katri Sajamas idé är att skapa en ”talande dörrvakt” som aktiveras då ett dörrhandtag vidrörs för att påminna eller lugna äldre och personer med minnessjukdomar.
Katri studerar första året till sjukskötare vid Tammerfors yrkeshögskola.

Förutom ett stipendium på 6000 euro inkluderar Queen Silvia Nursing Award även ett praktikprogram hos samarbetspartners i såväl Finland som utomlands.