Styrelsen

Styrelsen för Hugo och Maria Winbergs stiftelse består av följande medlemmar:

Kaj-Erik Lindberg
styrelseordförande
tel 0400 411 108

Stig Kankkonen
viceordförande, donationer och testamenten
stig@kankkonen.net

Susanne Räihä
styrelsemedlem, sekreterare
susanne.raiha@hotmail.com

Thea Kusénius
styrelsemedlem
thea.kusenius@gmail.com

Bror Träskbacka
styrelsemedlem
bror.traskbacka@gmail.com

Majvi Andersson-Sjögren
suppleant

Ann-Christine Wiik
suppleant

Håkan Nyman
suppleant

 

DSC_4614 - Copy