Tunaro valdes till bästa vårdhem 2016 och till vårdhemmet med högsta kundnöjdhet 2017. År 2018 blev vi tvåa.

Incitamentsmodellen för vårdhem är i bruk i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och omsorgssamkommunen Karviainen. Genom modellen vill man sporra vårdhemmen till att ge de boende värdighet och glädje i tillvaron. Modellen har varit i bruk sedan 2015 i privata vårdhem som staden upphandlat och sedan 2016 i kommunernas egna vård med dygnetruntomsorg.

Tunaro uppnådde andra plats år 2018 med ett rekommendationsindex på 92 (av max. 100) och vår kundnöjdhet var 9,0. Även här kom Tunaro på andra plats.

Tunaro vårdhem håller möten för seniorerna varje vecka. Under mötena kan seniorerna framföra önskningar om följande veckas program, måltidsönskemål och samtidigt diskuteras aktuella ärenden och händelser.

Mötena ger seniorerna större möjligheter att själva inverka på sin vardag. Denna praxis erbjuder även anhöriga möjlighet till delaktighet i verksamheten och gör det lättare för seniorerna och deras anhöriga att mötas i en vårdhemsmiljö.

 

tunaroblommor
tunaro bästa vårdhem
IMG_7197