Tunaro har valts till bästa vårdhem!

I incitamentsmodellens tävling för vårdhem premieras god vård, trivsel bland de boende, kundorientering, livskvalitet, motion, uteliv, stimulans och kulturutbud.

Vinnare i incitamentsmodellens tävling 2016 är Tunaro vårdhem. Där var de boende nöjdast och praxisen var bäst. Tunaro har börjat ordna möten för de boende varje vecka och samtidigt en fest med ett tema som de boende får välja (t.ex. våffelfest, grillfest, glöggfest, lyktfest, film- och chipsfest, kaffekalas med bakverk som tillverkats tillsammans) På mötena får de boende framföra önskningar om t.ex. nästa veckas program, matönskemål och samtidigt diskuteras aktuella ärenden och händelser. De flesta har deltagit i mötena. Tack vare mötena har vi på Tunaro ett händelserikt år bakom sig med bland annat utflykter, fester, stimulerande aktiviteter, gäster och uppträdanden. Mötena ger de boende större möjligheter att själva inverka på sin vardag. Den nya praxisen har också erbjudit anhöriga möjlighet till delaktighet i vår verksamhet och gjort det lättare för de boende och deras anhöriga att mötas i en vårdhemsmiljö.

 

tunaroblommor
tunaro bästa vårdhem
IMG_7197